ZEO - Zgradbe, energija in okolje

Kubus Inženiring d.o.o. & Slovensko društvo za sončno energijo vsako jesen organizirata strokovni posvet ZEO - Zgradbe, energija in okolje. To je dogodek, na katerem domači in tuji strokovnjaki udeležence seznanjajo s teoretičnimi novostmi in praktičnimi primeri s področja učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije v zgradbah. 

Strokovni posvet je namenjen projektantom, izvajalcem, proizvajalcem izdelkov na področju učinkovite rabe energije, investitorjem in vsem posameznikom, ki se ukvarjajo s področjem učinkovite rabe energije v zgradbah. In nenazadnje vsem tistim, ki se zavedajo pomembnosti odgovornega obnašanja do okolja.


Na ZEO 2006 in 2014 smo gostili predavatelja in utemeljitelja pasivne hiše dr. Wolfganga Feista,